Keramická dílna pro veřejnost

keramická dílna v Kopřivnici

Keramická dílna pro širokou veřejnost

Vážení zájemci o návštěvu keramické dílny v centru Pětka, níže se dozvíte pár informací o tom, jak bude vaše návštěva probíhat a kdy se k nám můžete zastavit.

Návštěvní doba a kontakty pro keramickou dílnu

Keramická dílna se nachází na adrese Francouzská 1181 ve městě Kopřivnice.

Dílna je k dispozici vždy po předchozí domluvě od pondělí do pátku od 09:00 do 15:30 hodin.

Návštěvu si můžete domluvit buď:

  • osobně na adrese Horní 1112, Francouzská 1181, 742 21 Kopřivnice,
  • telefonicky na čísle – 773 770 474, 773 770 468.
relaxace v keramické dílně

Další informace pro Vás

  • Dozvíte se něco o bezpečnosti týkající se práce v keramické dílně,
  • Při návštěvě dílny s vámi bude jeden z pracovníků, který v případě zájmu poradí, sdělí informace týkající se provozu.
  • Důležité:  nejsme odborníci na keramiku, výrobky si vytváříte samostatně.
  • Poplatky Vám budou účtovány dle velikosti výrobku – cca 150 Kč. Cena zahrnuje materiál (hlína + glazura) a provozní náklady pece – ty se účtují dle vámi zvolené varianty (nižší poplatek = vypálení najednou s více výrobky, vyšší poplatek =  pokud si budete chtít vypálit pouze váš výrobek).
  • Výrobek zanecháte v dílně a po vypálení vás budeme kontaktovat pro jeho vyzvednutí, případně k jeho dokončení naglazováním. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Slavnostnímu otevření Centra PĚTKA přálo počasí i hojná návštěvnost

Slavnostní otevření komunitního centra

13. června bylo slavnostně otevřeno komunitní Centrum Pětka

Ve čtvrtek 13. června 2019 bylo slavnostně otevřeno komunitní Centrum Pětka a tím započala jeho nová etapa. 

Po několika letech příprav a desetiměsíční rekonstrukci bývalých jeslí na ulici Francouzské se poprvé oficiálně otevřely dveře nového komunitního centra, kde vedle sebe budou sídlit mateřské centrum Klokan, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Kamarád, denní stacionář Kopretina a pobočka městské knihovny.

Slavnostní přestřižení pásky

Vše propuklo již ve 13:00 h, kdy starosta města Kopřivnice Ing. Miroslav Kopečný spolu se zástupci všech neziskových organizací, pro které jsou nové prostory Centra Pětka připraveny, slavnostně přestřihli pásku. K této pro Kopřivnici důležité události byli pozváni všichni, kteří tento projekt pomohli uskutečnit i zástupci organizací, které jej budou užívat.

Odpoledne pak patřilo široké veřejnosti

Následně si interiéry měli možnost prohlédnout malí i velcí občané Kopřivnice. Od  15:00 h byl připraven bohatý doprovodný program, ve kterém se představily i jednotlivé organizace. Děti z DDM si připravily taneční vystoupení, v keramické dílničce si kreativní návštěvníci mohli vytvořit výrobek z hlíny. Malí návštěvníci se „vyřádili“ na skákacím hradě. Dobrou náladu přijela podpořit svým hudebním vystoupením skupina Maras.  “ Jsem moc ráda, že si tento nádherný slunečný den přišlo prohlédnout interiéry komunitního centra tolik občanů našeho města a využili tak jedinečnou příležitost nahlédnout do všech prostor včetně terapeutické a relaxační místnosti snoezelen pro klienty Kopretiny“, vyjádřila se Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Den otevřených dveří sociálně-terapeutických dílen na ulici Školní

U příležitosti slavnostního otevření Centra Pětka se ještě jednou mohli zájemci seznámit i s novými prostory sociálně-terapeutických dílen na ulici Školní, které mají za sebou první měsíc provozu. 

Děkujeme všem, díky kterým komunitní centrum v Kopřivnici vzniklo

„Jsme rádi, že tento projekt mohl vzniknout. Pomohly nám velkou měrou získané dotace z Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu, o které jsme jako město Kopřivnice zažádaly“, zmínila vděčně Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování. „Slavnostní otevření bylo spolufinancováno dotačním programem Moravskoslezského kraje Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a Místní agendy 21. Zároveň bych ráda touto cestou poděkovala společnsoti Broze CZ, s.r.o. jako generálnímu partnerovi slavnostního otevření.“ Poděkovala Lenka Galiová a vzápětí přidala, že finančně podpořili tento slavnostní den i společnosti BIKE FUN International, Futtec, Maverix Innovations, LumiTrix, F.67, iKiwi CZ a Kamil Mrva Architects. Marketingovou podporu projektu zajišťuje v rámci svého společensko-odpovědního projektu „1000hodin“ společnosti PLUS DESIGN & MARKETING.

Slavnostní otevření komunitního centra dále sponzorovali:

13. června slavnostně otevřeme Centrum PĚTKA

Centrum Pětka slavnostní otevření

13. června 2019 slavnostně otevíráme KOMUNITNÍ Centrum PĚTKA

Po zdlouhavé cestě máme cílovou pásku na dohled. Rekonstrukce bývalých jeslí na ulici Francouzské se úspěšně vydařila. 13. června se slavnostně otevřou dveře nového komunitního centra PĚTKA. Jste srdečně zváni na Den otevřených dveří všech nově zrekonstruovaných prostor. Přijďte se podívat, prohlédnout si nové zázemí pro pobočku knihovny, mateřské centrum Klokan, denní stacionář Kopretina, Klub Kamarád nebo keramickou dílnu a pobavit se s námi. 

 

Dveře komunitního centra odemknou zastupitelé města

Jako první si nové prostory prohlédnou zastupitelé města spolu s oozvanými hosty a novináři. První pásku slavnostně přestřihne starosta Ing. Miroslav Kopečný spolu s dalšími, kdo se na rekonstrukci objektu významným způsobem podíleli. Pozvaní hosté nahlédnou do terapeuticko-relaxační místnosti snoezelen v denním stacionáři KOPRETINA, podívají se do klubu Kamarád, mateřského centra Klokan, prohlédnou si prostory pobočky městské  knihovny. Připomenou si  průběh celé rekonstrukce komunitního centra, které mohlo vzniknout nejen za velké podpory města Kopřivnice, ale i díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Evropské unie. 

 

Komunitní centrum se připravuje na slavnostní otevření
Centrum PĚTKA otevře své brány 13. 6. 2019
Previous
Next

Odpoledne bude věnováno široké veřejnosti

Od 15:00 hodin se poté dveře otevřou pro velké i malé občany města. Každý návštěvník bude mít jedinečnou příležitost v tento den projít celým komunitním centrem. Každá organizace si připravila zajímavý tématický program, kterým by chtěla návštěvníkům svou organizaci představit. Tvořiví nadšenci si vyrobí drobné upomínkové předměty v rámci tvořivých dílniček a workshopů v průběhu celého odpoledne. Děti si zaskáčou na velikém nafukovacím hradu, DDM představí taneční vystoupení, těšit se můžete také na psí agility.  A k dobré náladě zahrají Galiovci, o občerstvení se na místě postará Vila Machů.

Přijďte strávit příjemné odpoledne a zároveň podpořit významný projekt města Kopřivnice, který naše město posouvá  vpřed v sociální oblasti. Přejeme si, aby bylo takových projektů, které  zlepšují život obyvatel Kopřivnice, stále více a více.

Na přelomu května a června se slavnostně otevřou brány nového komunitního centra

Komunitní centru pětka sdružuje 5 služeb

Na přelomu května a června 2019 se slavnostně otevřou brány nového komunitního centra

Projekt, který pozitivné posouvá směrem kupředu sociální prostředí v naší krásné Kopřivnici, jde do finále. Komunitní Centrum PĚTKA již září do dálky svou novotou a chystá se na slavností otevření, které by se podle plánu mělo uskutečnit koncem května nebo začátkem měsíce června.

Od podzimních měsíců minulého roku se pomalu, ale jistě měnila budova původních jeslí, kde posledních 20 let sídlilo mateřské centrum Klokan spolu s klubem Kamarád a nějaký čas i pobočkou knihovny. 

Velký slavnostní den "D" na přelomu května a června

Po rekonstrukci, která se mohla uskutečnit za podpory EU, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a města Kopřivnice, se v komunitním centru můžete setkat kromě již zmíněných organizací jako je mateřské centrum Klokan, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Kamarád a pobočka městské knihovny nově i s denním stacionářem  KOPRETINA s bezbarierovým přístupem pro dospělé lidi s mentálním postižením a rovněž zde zájemci naleznou pomoc v oblasti sociálních věcí, kteří nebudou mít právě cestu až na Městský úřad.

Stačí již pouze pár úředních formalit a posledních úprav v exteriéru, ale těšit se na slavnostní otevírací den se spoustou zábavy pro velké, ale především ty malé návštěvníky můžete již nyní. Připraveno bude plno překvapení a zábavy. Ti tvořivější si odnesou i výtvor, který si vytvoří v keramické dílně.

Terapeutická a relaxační místnost snoezelen

V samém srdci Centra PĚTKA se bude nacházet asi největší novinka a to v podobě relaxační místnosti snozelen. Tento prostor bude sloužit klientům denního stacionáře. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo do projektu zahrnout i vybudování zmíněné místnosti snoezelen, která je určena pro klienty s mentálním postižením. V místnosti snoezelen se člověk ocitá v prostředí naprosto odlišném od každodenního stresu, v prostředí plném harmonie, barev, relaxace a odpočinku. Terapie pomocí stimulace všech smyslů pomáhá zlepšit zdravotní stav či zmírnit následky postižení,“ okomentovala novou místnost Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věci a zdravotnictví.

 

Sledujte naše stránky centumpetka.cz nebo facebookový profil, kde si přečtete každou novinku a zajímavost ze života našeho komunitního centra. Dozvíte se zde i přesný termín slavnostního otevření Centra PĚTKA.

Keramická dílna pro tvořivé děti i dospělé

Přijďte se odreagovat do keramické dílny

Pro tvořivé děti i dospělé nabídne KOMUNITNÍ CENTRUM keramickou dílnu

V nově zrekonstruovaných prostorách Centra PĚTKA si své místo našla i keramická dílna. Správcem dílny bude Armáda spásy, k dispozici však bude keramická dílna jak návštěvníkům klubu Kamarád, tak široké veřejnosti.

Na jaře se otevřou dveře keramické dílny

Při příležitosti slavnostního otevření centra PĚTKA se zprovozní i prostor, kterému bude kralovat pec pro vypalování všech kreativních výtvorů z keramické hlíny. 

Keramická dílna bude primárně sloužit návštěvníkům klubu Kamarád, nicméně bude vyhrazen i volný prostor k využití pro širokou veřejnost. Malí i velcí umělci zde dostanou za vstupní poplatek k dispozici jak materiál, tak náčiní, aby si mohli vyrobit vlastní umělecké dílo. Po tvůrčí činnosti si pak každý tvořivý výtvarník odnese svou vlastní keramiku přímo z pece domů. 

Přijďte se odreagovat do keramické dílny

Vytvořte si umělecké dílo z hlíny

Hrnčířskou profesi bychom mohli nejlépe charakterizovat příslovím „Trpělivost růže přináší.“ Při první návštěvě si vyrobíte vlastní výrobek, který však musí před samotným vypálením projít několika fázemi. Nejprve počkáte na zaschnutí vaší tvorby, které trvá několik dní, teprve potom si výtvor můžete (ale také nemusíte) nabarvit glazurou. Poslední fázi tvoří pálení v peci. A po zhruba 14 dnech od samotného vymodelování se se svým uměleckým předmětem můžete pochlubit celému světu. 

Při čekání na svůj výtvor si třeba můžete v knihovně v komunitním centru půjčit pěknou knihu, která vám zpříjemní čas čekání. Nebo se svými malými ratolestmi navštivte mateřské centrum Klokan.

Sledujte naše webové stránky Centrum Pětka nebo náš facebook, kde se včas dozvíte přesné datum slavnostního otevření komunitního centra na ulici Francouzské. 

Pět komunitních center bude mít nové prostory připraveny v roce 2019

Kopřivnické Centrum Pětka ve výstavbě

KOMUNITNÍ CENTRUM OTEVŘE NOVÉ PROSTORY V ROCE 2019

Město v průběhu jara 2019 finalizuje dva investiční projekty, které významně pomohou v sociální oblasti. Odbor sociálních věcí kopřivnické radnice neúnavně pracuje na tom, aby byly prostory pro klienty a návštěvníky připraveny co možná nejdříve.

Předmětem prvního projektu je rekonstrukce bývalého výměníku na ulici Školní, který se proměnil v sociálně-terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením. Pokud vše půjde podle plánu, dveře nového zařízení by se mohly, dle vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí Lenky Galiové, otevřít v květnu, nejpozději v červnu.

Blíží se kolaudace bývalého výměníku na ul. Školní

V únoru schválí rada města výběr organizace poskytující v tomto objektu služby handicapovaným lidem. Po kolaudaci objektu dílen bude moci vybraná společnost zažádat o registraci na Krajském úřadu MS kraje a následně požádat o vstup do Sítě sociálních služeb MS kraje. Tím bude umožněno čerpání státní dotace na poskytování sociálních služeb. “Věřím, že se vše podaří bez potíží a první klienti by mohli nastoupit v květnu či červnu,” vyjádřila se Lenka Galiová z Městského úřadu.

Bezbariérové prostory budou pro Kopretinu připraveny už v létě
Previous
Next

Rekonstrukce bývalých jeslí jde do finále

Rekonstrukcí bývalých jeslí na ulici Francouzské vzniká komunitní centrum PĚTKA, které bude sídlem pro pět samostatných organizací. Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokan a pobočka kopřivnické městské knihovny zde sídlily již v minulosti. Pro denní stacionář Kopretinu to budou prostory zcela nové. Objekt bude rovněž využívat jako své detašované pracoviště odbor sociálních věcí města Kopřivnice. Pro všechny tyto organizace i širokou veřejnost bude v objektu k dispozici také keramická dílna.

 

MC Klokan a Klub Kamarád se nastěhují jako první

Do konce března by mohl být objekt vybaven potřebným novým zařízením a to by znamenalo návrat jak Klubu Kamarád, tak Mateřského centra Klokan. A jak se domnívá Lenka Galiová, “pokud se vše administrativně stihne ošetřit, pak by obě organizace mohly v Pětce začít fungovat v průběhu dubna. V tomto měsíci by se mohla začít stěhovat i knihovna, která by se od května mohla otevřít čtenářům.

Denní stacionář Kopretina získá bezbariérové prostory

Denní stacionář Kopretina se bude stěhovat z Vlčovic. Na ulici Francouzské vznikne nově prostor pro klienty s těžkým postižením a pro klienty, kteří potřebují bezbariérový přístup. Ostatní klienti budou navštěvovat sociálně-terapeutické dílny na ulici Školní. „Nová“ Kopretina by mohla v bezbariérových prostorách začít působit od 1. července,“ upřesnila vedoucí sociálních věcí.

V komunitním centru se nově potkáte i s pracovníky odboru sociálních věcí. Jeden den v týdnu vám poskytnou nezávazně rady v sociálních záležitostech, zodpoví dotazy či nasměrují tam, kde pomoc naleznete. K dispozici budou střídavě v příjemném a méně oficiálním prostředí knihovny a v centru Klokan.

Jak Kopretina, tak Klub Kamarád budou mít svého sociálního pracovníka, který zájemcům o službu sociální poradenství poskytne,“ doplnila Lenka Galiová. Noví zájemci o místo v Kopretině na ul. Francouzské mohou své žádosti podávat již nyní ve Vlčovicích. O budoucím provozovateli sociálně -terapeutických dílen, který pak bude přijímat žádosti o umístění klientů, bude městský úřad informovat okamžitě, jakmile dojde k uzavření smlouvy.