13. června 2019 slavnostně otevíráme KOMUNITNÍ Centrum PĚTKA

Po zdlouhavé cestě máme cílovou pásku na dohled. Rekonstrukce bývalých jeslí na ulici Francouzské se úspěšně vydařila. 13. června se slavnostně otevřou dveře nového komunitního centra PĚTKA. Jste srdečně zváni na Den otevřených dveří všech nově zrekonstruovaných prostor. Přijďte se podívat, prohlédnout si nové zázemí pro pobočku knihovny, mateřské centrum Klokan, denní stacionář Kopretina, Klub Kamarád nebo keramickou dílnu a pobavit se s námi. 

 

Dveře komunitního centra odemknou zastupitelé města

Jako první si nové prostory prohlédnou zastupitelé města spolu s oozvanými hosty a novináři. První pásku slavnostně přestřihne starosta Ing. Miroslav Kopečný spolu s dalšími, kdo se na rekonstrukci objektu významným způsobem podíleli. Pozvaní hosté nahlédnou do terapeuticko-relaxační místnosti snoezelen v denním stacionáři KOPRETINA, podívají se do klubu Kamarád, mateřského centra Klokan, prohlédnou si prostory pobočky městské  knihovny. Připomenou si  průběh celé rekonstrukce komunitního centra, které mohlo vzniknout nejen za velké podpory města Kopřivnice, ale i díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Evropské unie. 

 

Komunitní centrum se připravuje na slavnostní otevření
Centrum PĚTKA otevře své brány 13. 6. 2019
Previous
Next

Odpoledne bude věnováno široké veřejnosti

Od 15:00 hodin se poté dveře otevřou pro velké i malé občany města. Každý návštěvník bude mít jedinečnou příležitost v tento den projít celým komunitním centrem. Každá organizace si připravila zajímavý tématický program, kterým by chtěla návštěvníkům svou organizaci představit. Tvořiví nadšenci si vyrobí drobné upomínkové předměty v rámci tvořivých dílniček a workshopů v průběhu celého odpoledne. Děti si zaskáčou na velikém nafukovacím hradu, DDM představí taneční vystoupení, těšit se můžete také na psí agility.  A k dobré náladě zahrají Galiovci, o občerstvení se na místě postará Vila Machů.

Přijďte strávit příjemné odpoledne a zároveň podpořit významný projekt města Kopřivnice, který naše město posouvá  vpřed v sociální oblasti. Přejeme si, aby bylo takových projektů, které  zlepšují život obyvatel Kopřivnice, stále více a více.