DENNÍ STACIONÁŘ KOPRETINA

Poskytuje ambulantní sociální službu
dospělým lidem s mentálním postižením

Vláda České republiky dne 7.5.2020 schválila Aktualizaci plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Na základě tohoto plánu jsme dne 25.5.2020 znovu otevřeli denní stacionář pro uživatele do 50ti let věku (včetně). Od 22.6.2020 pak bude služba denní stacionář přístupná pro všechny uživatele bez omezení.

Co denní stacionář KOPRETINA nabízí?

Dopřejte sobě i svým dospělým "dětem" čas pro sebe

Nabízíme organizovaný, ale i volný program až pro 20 uživatelů. Denně za námi mohou přijet, strávit s námi volné dopoledne a opět se k vám vrátí domů. Řekněte si sami, kolik času a dnů v týdnu u nás návštěvník stráví a jakých služeb bude využívat.

dočasně sídlíme ve Vlčovicích

Momentálně se denní stacionář nachází ve Vlčovicích, č.p. 76. Tvoří součást Střediska sociálních služeb města Kopřivnice.

“Kopretina nám moc pomohla, když náš Martin pravidelně do Vlčovic dojížděl. Moc si chválil personál i pěkně strávený den.”

Lidka z Kopřivnice
Ambulantní sociální služby mentálně postiženým dospělým

kontakt

veducí: Bc. Marie Kurečková, DiS
tel.: 556 802 483
mobil: 604 317 786
kopretina.socialni@sssmk.cz
www.sssmk.cz