Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád

pomáhá zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených rizikovým prostředím, ve kterém žijí. Poskytuje pomoc při řešení jejich problémů a životních situací.

Klubovna klubu Kamarád

Poslání Armády spásy

Posláním a cílem Armády spásy je zejména zajišťovat, organizovat a provádět křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči a službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným a sociálně vyloučeným.

Poslání Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kamarád

Posláním sociální služby je zlepšit kvalitu života dětí, mládeže a mladých dospělých ohrožených společensky nežádoucími jevy vytvořením příznivých podmínek, které napomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Poskytnutím bezpečného prostoru, pomoci, podpory a informací předcházet a zmírňovat sociální vyloučení.
bezpečný prostor pro děti a mládež

Cíle sociální služby

Cílem sociální služby je vytvoření bezpečného prostoru dětem, mládeži a mladým dospělým, což znamená

 • uživatelům někdo naslouchá
 • uživatelé mají možnost se potkat, seznámit s kamarády
 • uživatelé mohou vypnout od problémů, které mají doma, ve škole, …
  uživatelé mají v klubu své místo bez předsudků – bez nadávek, ponížení, bolesti, konfliktu,
 • cílem nzdm Kamarád je, aby uživatelé dělali, co je baví, co chtějí
 • poskytnutí podpory a pomoci dětem, mládeži a mladým dospělým při zvládání jejich nepříznivé sociální situace (problémy ve škole, v zaměstnání, v rodině, pasivní životní styl, vztahové konflikty) a při hledání řešení náročných životních situací a přijetí důsledků svých rozhodnutí
 • snížení rizik souvisejících se způsobem života spojených s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti

Cílová skupina

Děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 6 do 26 let, kteří se setkávají nebo se mohou setkat s nepříznivou životní situací:

 • potřebují se vyznat v přirozených zákonech společnosti, ve společenských normách,
 • potřebují pomoc při řešení jejich problémů a trápení (se školou, ve vztazích, s rodinou, se zaměstnáním,…)
 • potřebují trávit svůj volný čas společensky přijatelnými aktivitami
 • potřebují informace o rizikovém způsobu života (cigarety, alkohol, drogy, sexualita, kriminalita, gambling)

provozní doba:

září – červen 

xxx Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

(21-26 let)

10:00-11:00

10:00-11:00
10:00-11:00

Mladší (6-12 let) 12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-14:00 12:00-15:00 12:00-14:00

Starší (13-20 let)
15:00-18:00
15:00-18:00
14:00-16:00
15:00-18:00
14:00-16:00

kontakt

773 770 461 www.armadaspasy.cz

Vedoucí sociální služby: Bc. Michaela Hyžáková tel.: 773 770 474

Vedoucí přímé práce: Vendula Bittnerová DiS. tel.: 773 770 468