Centrum
PĚTKA

Komunitní centrum v Kopřivnici

Stručně o nás

Komunitní centrum PĚTKA v sobě sdružuje celkem pět služeb, a to nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kamarád, Denní stacionář Kopretina, detašované pracoviště odboru sociálních věcí, Mateřské centrum Klokan a pobočku městské knihovny. Tři ze zmíněných služeb přitom původní prostory objektu v minulosti již využívaly.

V komunitním centru PĚTKA je vytvářeno zázemí pro 5 kopřivnických organizací.

Nové prostory pro komunitní centrum

Rekonstruce v letech 2018-2019