13. června bylo slavnostně otevřeno komunitní Centrum Pětka

Ve čtvrtek 13. června 2019 bylo slavnostně otevřeno komunitní Centrum Pětka a tím započala jeho nová etapa. 

Po několika letech příprav a desetiměsíční rekonstrukci bývalých jeslí na ulici Francouzské se poprvé oficiálně otevřely dveře nového komunitního centra, kde vedle sebe budou sídlit mateřské centrum Klokan, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Kamarád, denní stacionář Kopretina a pobočka městské knihovny.

Slavnostní přestřižení pásky

Vše propuklo již ve 13:00 h, kdy starosta města Kopřivnice Ing. Miroslav Kopečný spolu se zástupci všech neziskových organizací, pro které jsou nové prostory Centra Pětka připraveny, slavnostně přestřihli pásku. K této pro Kopřivnici důležité události byli pozváni všichni, kteří tento projekt pomohli uskutečnit i zástupci organizací, které jej budou užívat.

Odpoledne pak patřilo široké veřejnosti

Následně si interiéry měli možnost prohlédnout malí i velcí občané Kopřivnice. Od  15:00 h byl připraven bohatý doprovodný program, ve kterém se představily i jednotlivé organizace. Děti z DDM si připravily taneční vystoupení, v keramické dílničce si kreativní návštěvníci mohli vytvořit výrobek z hlíny. Malí návštěvníci se „vyřádili“ na skákacím hradě. Dobrou náladu přijela podpořit svým hudebním vystoupením skupina Maras.  “ Jsem moc ráda, že si tento nádherný slunečný den přišlo prohlédnout interiéry komunitního centra tolik občanů našeho města a využili tak jedinečnou příležitost nahlédnout do všech prostor včetně terapeutické a relaxační místnosti snoezelen pro klienty Kopretiny“, vyjádřila se Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Den otevřených dveří sociálně-terapeutických dílen na ulici Školní

U příležitosti slavnostního otevření Centra Pětka se ještě jednou mohli zájemci seznámit i s novými prostory sociálně-terapeutických dílen na ulici Školní, které mají za sebou první měsíc provozu. 

Děkujeme všem, díky kterým komunitní centrum v Kopřivnici vzniklo

„Jsme rádi, že tento projekt mohl vzniknout. Pomohly nám velkou měrou získané dotace z Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu, o které jsme jako město Kopřivnice zažádaly“, zmínila vděčně Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování. „Slavnostní otevření bylo spolufinancováno dotačním programem Moravskoslezského kraje Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a Místní agendy 21. Zároveň bych ráda touto cestou poděkovala společnsoti Broze CZ, s.r.o. jako generálnímu partnerovi slavnostního otevření.“ Poděkovala Lenka Galiová a vzápětí přidala, že finančně podpořili tento slavnostní den i společnosti BIKE FUN International, Futtec, Maverix Innovations, LumiTrix, F.67, iKiwi CZ a Kamil Mrva Architects. Marketingovou podporu projektu zajišťuje v rámci svého společensko-odpovědního projektu „1000hodin“ společnosti PLUS DESIGN & MARKETING.

Slavnostní otevření komunitního centra dále sponzorovali: