Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád

poskytuje bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu dětem, mládeži a mladým dospělým v obtížné životní situaci.

Poslání Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kamarád

Sociální služba poskytuje bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu dětem, mládeži a mladým dospělým v obtížné životní situaci.

Cílová skupina

Děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 6 do 26 let, kteří se setkávají nebo se mohou setkat s nepříznivou životní situací.

bezpečný prostor pro děti a mládež

Cíle sociální služby

Cílem sociální služby, je vytvoření bezpečného prostoru dětem,  mládeži a mladým dospělým, ve kterém:

  • uživatel využil bezpečné prostředí klubu, kde mu někdo naslouchá,
  • uživatelé mají možnost se potkat, seznámit s kamarády, mohou si odpočinout od problémů, které mají doma, ve škole,
  • uživatel má základní přehled o přirozených zákonech ve společnosti a společenských hodnotách,
  • uživatel využil podporu nebo pomoc při řešení osobního trápení, těžkostí ve vztazích, s rodinou, s přípravou do školy, se zaměstnáním, se šikanou, s identitou,
  • uživatel tráví svůj volný čas společensky přijatelnými aktivitami,
  • uživatel dostal informace o rizikovém způsobu života (cigarety, alkohol, drogy, sexualita, kriminalita, gambling), které mohou pomoci snížit rizika, související se způsobem života spojeným s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti.
Klubovna klubu Kamarád

Zásady poskytované služby

Zásada rovného přístupu

Ke každému dítěti i mladému člověku přistupujeme stejně, s úctou, pochopením a bez diskriminace (dělá někdo rozdíly mezi tebou a ostatními?). Uživatelé mají v klubu své místo bez předsudků – bez nadávek, ponížení, konfliktů. Základem sociální služby je respekt k lidské bytosti jako takové, ať je to dospělý či dítě jakéhokoli věku.

Zásada dostupnosti

Sociální služba je BEZPLATNÁ, diskrétní, anonymní, v době otevření klubu mohou uživatelé kdykoli přijít a kdykoli odejít a nejsou povinni zapojit se do klubových činností.

Zásada respektu vlastní vůle uživatele

Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby (pokud je to v možnostech sociální služby). Uživatelé dělají, co je baví, co chtějí v rámci možností a pravidel klubu.

provozní doba:

září-červen

xxx
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mladší (6-12 let)
12:00-16:00
12:00-16:00
12:00-15:00
12:00-16:00
12:00-15:00

Starší (13-20 let)
14:00-18:00
14:00-18:00
13:00-16:00
14:00-18:00
13:00-16:00

Nejstarší (21-26 let)

10:00-11:00

10:00-11:00
10:00-11:00

červenec-srpen

xxx
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mladší (6-12 let)
9:00-11:00 a 12:00-13:00
9:00-11:00 a 12:00-13:00
12:00-13:00
9:00-11:00 a 12:00-13:00
9:00-11:00 a 12:00-13:00

Starší (13-20 let)
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00

Nejstarší (21-26 let)

10:00-11:00

10:00-11:00
10:00-11:00

kontakt:

www.armadaspasy.cz

Vedoucí sociální služby: Mgr. Tomáš Fritschka, tel. 773 770 474, tomas.fritschka@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce: Vendula Bittnerová DiS., tel.: 773 770 468

KERAMICKÁ DÍLNA v Kopřivnici.: 773 770 474, 773 770 468