Na přelomu května a června 2019 se slavnostně otevřou brány nového komunitního centra

Projekt, který pozitivné posouvá směrem kupředu sociální prostředí v naší krásné Kopřivnici, jde do finále. Komunitní Centrum PĚTKA již září do dálky svou novotou a chystá se na slavností otevření, které by se podle plánu mělo uskutečnit koncem května nebo začátkem měsíce června.

Od podzimních měsíců minulého roku se pomalu, ale jistě měnila budova původních jeslí, kde posledních 20 let sídlilo mateřské centrum Klokan spolu s klubem Kamarád a nějaký čas i pobočkou knihovny. 

Velký slavnostní den "D" na přelomu května a června

Po rekonstrukci, která se mohla uskutečnit za podpory EU, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a města Kopřivnice, se v komunitním centru můžete setkat kromě již zmíněných organizací jako je mateřské centrum Klokan, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Kamarád a pobočka městské knihovny nově i s denním stacionářem  KOPRETINA s bezbarierovým přístupem pro dospělé lidi s mentálním postižením a rovněž zde zájemci naleznou pomoc v oblasti sociálních věcí, kteří nebudou mít právě cestu až na Městský úřad.

Stačí již pouze pár úředních formalit a posledních úprav v exteriéru, ale těšit se na slavnostní otevírací den se spoustou zábavy pro velké, ale především ty malé návštěvníky můžete již nyní. Připraveno bude plno překvapení a zábavy. Ti tvořivější si odnesou i výtvor, který si vytvoří v keramické dílně.

Terapeutická a relaxační místnost snoezelen

V samém srdci Centra PĚTKA se bude nacházet asi největší novinka a to v podobě relaxační místnosti snozelen. Tento prostor bude sloužit klientům denního stacionáře. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo do projektu zahrnout i vybudování zmíněné místnosti snoezelen, která je určena pro klienty s mentálním postižením. V místnosti snoezelen se člověk ocitá v prostředí naprosto odlišném od každodenního stresu, v prostředí plném harmonie, barev, relaxace a odpočinku. Terapie pomocí stimulace všech smyslů pomáhá zlepšit zdravotní stav či zmírnit následky postižení,“ okomentovala novou místnost Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věci a zdravotnictví.

 

Sledujte naše stránky centumpetka.cz nebo facebookový profil, kde si přečtete každou novinku a zajímavost ze života našeho komunitního centra. Dozvíte se zde i přesný termín slavnostního otevření Centra PĚTKA.