KOMUNITNÍ CENTRUM OTEVŘE NOVÉ PROSTORY V ROCE 2019

Město v průběhu jara 2019 finalizuje dva investiční projekty, které významně pomohou v sociální oblasti. Odbor sociálních věcí kopřivnické radnice neúnavně pracuje na tom, aby byly prostory pro klienty a návštěvníky připraveny co možná nejdříve.

Předmětem prvního projektu je rekonstrukce bývalého výměníku na ulici Školní, který se proměnil v sociálně-terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením. Pokud vše půjde podle plánu, dveře nového zařízení by se mohly, dle vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí Lenky Galiové, otevřít v květnu, nejpozději v červnu.

Blíží se kolaudace bývalého výměníku na ul. Školní

V únoru schválí rada města výběr organizace poskytující v tomto objektu služby handicapovaným lidem. Po kolaudaci objektu dílen bude moci vybraná společnost zažádat o registraci na Krajském úřadu MS kraje a následně požádat o vstup do Sítě sociálních služeb MS kraje. Tím bude umožněno čerpání státní dotace na poskytování sociálních služeb. “Věřím, že se vše podaří bez potíží a první klienti by mohli nastoupit v květnu či červnu,” vyjádřila se Lenka Galiová z Městského úřadu.

Bezbariérové prostory budou pro Kopretinu připraveny už v létě
Previous
Next

Rekonstrukce bývalých jeslí jde do finále

Rekonstrukcí bývalých jeslí na ulici Francouzské vzniká komunitní centrum PĚTKA, které bude sídlem pro pět samostatných organizací. Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokan a pobočka kopřivnické městské knihovny zde sídlily již v minulosti. Pro denní stacionář Kopretinu to budou prostory zcela nové. Objekt bude rovněž využívat jako své detašované pracoviště odbor sociálních věcí města Kopřivnice. Pro všechny tyto organizace i širokou veřejnost bude v objektu k dispozici také keramická dílna.

 

MC Klokan a Klub Kamarád se nastěhují jako první

Do konce března by mohl být objekt vybaven potřebným novým zařízením a to by znamenalo návrat jak Klubu Kamarád, tak Mateřského centra Klokan. A jak se domnívá Lenka Galiová, “pokud se vše administrativně stihne ošetřit, pak by obě organizace mohly v Pětce začít fungovat v průběhu dubna. V tomto měsíci by se mohla začít stěhovat i knihovna, která by se od května mohla otevřít čtenářům.

Denní stacionář Kopretina získá bezbariérové prostory

Denní stacionář Kopretina se bude stěhovat z Vlčovic. Na ulici Francouzské vznikne nově prostor pro klienty s těžkým postižením a pro klienty, kteří potřebují bezbariérový přístup. Ostatní klienti budou navštěvovat sociálně-terapeutické dílny na ulici Školní. „Nová“ Kopretina by mohla v bezbariérových prostorách začít působit od 1. července,“ upřesnila vedoucí sociálních věcí.

V komunitním centru se nově potkáte i s pracovníky odboru sociálních věcí. Jeden den v týdnu vám poskytnou nezávazně rady v sociálních záležitostech, zodpoví dotazy či nasměrují tam, kde pomoc naleznete. K dispozici budou střídavě v příjemném a méně oficiálním prostředí knihovny a v centru Klokan.

Jak Kopretina, tak Klub Kamarád budou mít svého sociálního pracovníka, který zájemcům o službu sociální poradenství poskytne,“ doplnila Lenka Galiová. Noví zájemci o místo v Kopretině na ul. Francouzské mohou své žádosti podávat již nyní ve Vlčovicích. O budoucím provozovateli sociálně -terapeutických dílen, který pak bude přijímat žádosti o umístění klientů, bude městský úřad informovat okamžitě, jakmile dojde k uzavření smlouvy.