KOMUNITNÍ CENTRUM OTEVŘE NOVÉ PROSTORY V ROCE 2019

Město v průběhu jara 2019 finalizuje dva investiční projekty, které významně pomohou v sociální oblasti. Odbor sociálních věcí kopřivnické radnice neúnavně pracuje na tom, aby byly prostory pro klienty a návštěvníky připraveny co možná nejdříve.

Předmětem prvního projektu je rekonstrukce bývalého výměníku na ulici Školní, který se proměnil v sociálně-terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením. Pokud vše půjde podle plánu, dveře nového zařízení by se mohly, dle vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí Lenky Galiové, otevřít v květnu, nejpozději v červnu.

Blíží se kolaudace bývalého výměníku na ul. Školní

V únoru schválí rada města výběr organizace poskytující v tomto objektu služby handicapovaným lidem. Po kolaudaci objektu dílen bude moci vybraná společnost zažádat o registraci na Krajském úřadu MS kraje a následně požádat o vstup do Sítě sociálních služeb MS kraje. Tím bude umožněno čerpání státní dotace na poskytování sociálních služeb. “Věřím, že se vše podaří bez potíží a první klienti by mohli nastoupit v květnu či červnu,” vyjádřila se Lenka Galiová z Městského úřadu.

Bezbariérové prostory budou pro Kopretinu připraveny už v létě

Rekonstrukce bývalých jeslí jde do finále

Rekonstrukcí bývalých jeslí na ulici Francouzské vzniká komunitní centrum PĚTKA, které bude sídlem pro pět samostatných organizací. Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokan a pobočka kopřivnické městské knihovny zde sídlily již v minulosti. Pro denní stacionář Kopretinu to budou prostory zcela nové. Objekt bude rovněž využívat jako své detašované pracoviště odbor sociálních věcí města Kopřivnice. Pro všechny tyto organizace i širokou veřejnost bude v objektu k dispozici také keramická dílna.

 

MC Klokan a Klub Kamarád se nastěhují jako první

Do konce března by mohl být objekt vybaven potřebným novým zařízením a to by znamenalo návrat jak Klubu Kamarád, tak Mateřského centra Klokan. A jak se domnívá Lenka Galiová, “pokud se vše administrativně stihne ošetřit, pak by obě organizace mohly v Pětce začít fungovat v průběhu dubna. V tomto měsíci by se mohla začít stěhovat i knihovna, která by se od května mohla otevřít čtenářům.

Denní stacionář Kopretina získá bezbariérové prostory

Denní stacionář Kopretina se bude stěhovat z Vlčovic. Na ulici Francouzské vznikne nově prostor pro klienty s těžkým postižením a pro klienty, kteří potřebují bezbariérový přístup. Ostatní klienti budou navštěvovat sociálně-terapeutické dílny na ulici Školní. „Nová“ Kopretina by mohla v bezbariérových prostorách začít působit od 1. července,“ upřesnila vedoucí sociálních věcí.

V komunitním centru se nově potkáte i s pracovníky odboru sociálních věcí. Jeden den v týdnu vám poskytnou nezávazně rady v sociálních záležitostech, zodpoví dotazy či nasměrují tam, kde pomoc naleznete. K dispozici budou střídavě v příjemném a méně oficiálním prostředí knihovny a v centru Klokan.

Jak Kopretina, tak Klub Kamarád budou mít svého sociálního pracovníka, který zájemcům o službu sociální poradenství poskytne,“ doplnila Lenka Galiová. Noví zájemci o místo v Kopretině na ul. Francouzské mohou své žádosti podávat již nyní ve Vlčovicích. O budoucím provozovateli sociálně -terapeutických dílen, který pak bude přijímat žádosti o umístění klientů, bude městský úřad informovat okamžitě, jakmile dojde k uzavření smlouvy.